Select Page

Mosquitia projekt 

Tillsammans med lokala odlare skapar 

Paskaia hållbart skogsbruk i Mosquitia – Honduras

Kontakt

Mosquitiaprojektet

Efter undersökningarna som genomfördes i Honduran Mosquitia-området har Paskaia AB ändrat det arbetsförslag som presenterats för MASTA, med syftet att skapa en co- design där alla inblandade parter beaktas (lokalbefolkningen, territoriella råd, MASTA, lokala myndigheter och Paskaia AB).

Därför kommer Paskaia AB att främja ett projekt för återplantering och återställande av försämrade landskap i savanner och lövskogar, med prioritering av Honduran Mosquitia-området och andra platser där det finns infödda eller autoktona grupper som har fått äganderätten till sina förfäders marker, och som fram tills nu ej varit föremål för investeringar från lokala myndigheter eller privtata aktörer. Paskaia föreslår att kunna arbeta inom två olika typer av områden, enligt nedan.

FAS I: 

Återplanteringsplan

Etablering av rena skogsplantager, med arter av högt kommersiellt värde på den lokala och internationella marknaden, på mark som sköts av lokala familjer och som över lång tid har skadats av inverkan av omfattande jordbruk och av boskapsskötsel.

För detta är det nödvändigt att göra en direkt affär mellan Paskaia AB och ägaren av den lokala marken, innan nyplantering genomförs.

FAS II: 

Restaureringsplan

Paskaias mål är att kunna bidra till restaurering av främst tallsavanner som varje år skadas av omfattande skogsbränder och okontrollerad avverkning av den kvarvarande skogen.

Paskaia AB föreslår de territoriella råden att ovanstående kan genomföras genom:

  • Anställning av brigader som bekämpar skogsbränder vilket kan möjliggöra en naturlig förnyelse av tallen för att återbefolka de områden som drabbats av bränderna.
  • Skapandet av trädfällningsplaner vilket kan undvika nedbrytning av tallskog på grund av överexploatering.
  • Skapa återbeskogning med tall som kan återställa försämrade landskap där det inte finns några fröträd.

FAS III:

Uppstart av pilotprojekt i Lainasta – Honduras

Det beslutades att starta ett pilotprojekt i samarbete med lokalbefolkningen, efter godkännande av MASTA (Moskitia Asla Takanka), federationen som representerar lokala ursprungsbefolkningen.

Projektet innebär att starta en träslagsplantskola i Laka Rio-området, Lainasta, innebärande:

  • Transport av utrustning
  • Förberedelse av plantskolan
  • Frösådd
  • Plantering

 

Kontakt

EnglishSpanishSwedish